Finansiellt stöd

Evenemang kan få finansiellt stöd av Stockholms stad. En viktig förutsättning är att evenemanget marknadsför varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Kontakta oss

Mattias Rindberg

Mattias Rindberg

Strategi & utveckling, Stockholm Business Region
Telefon
+46 (0)8-508 28 590
Mobil
+46 (0)730-97 85 90
E-post
Ladda ner VCard

Styrelsen för Stockholm Business Region (SBR) fattar beslut om marknadsföringsinsatser i evenemang. Staden kan överväga att ekonomiskt engagera sig i evenemang under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda.

 • Evenemanget ökar kännedomen om Stockholm i världen
 • Evenemanget befäster den bild av Stockholm som staden vill visa upp
 • Evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Stockholm
 • Evenemanget har en hög internationell status
 • Evenemanget är långsiktigt utvecklingsbart
 • Evenemanget är öppet för alla (tillgänglighet, syfte etc.)
 • Evenemanget tangerar kärnvärdena:
  - Stockholms unika, naturliga förutsättningar med vattnet, ljuset/mörkret och miljön
  - Stockholm som smart och innovativ stad med ledande spetskompetens inom IT, life science och miljöteknik 
  - Stockholms rika kulturliv som är tillgängligt för alla 
  - Stockholms satsningar på idrott och fysisk aktivitet som är tillgänglig för alla och som stimulerar till ytterligare rörelse.
 • Evenemanget ska vara ekonomiskt motiverat på kort och lång sikt
 • Evenemanget ska upplevas som positivt för och av stockholmarna
 • Evenemanget inkluderar alla delar av samhället oavsett etnisk tillhörighet, kön eller religion

Utgångspunkten är att ju större ekonomisk insats som staden överväger, desto hårdare tillämpas kriterierna. Full öppenhet om stadens marknadsföringsinsats i evenemang råder. Därtill finns möjlighet för enskilda nämnder och bolag i staden att inom ramen för sin ordinarie bidragsgivning/budget stödja evenemang.

Vidare ställs följande krav på en arrangör som ansöker om en marknadsföringsinsats.

 • En realistisk budget ska ligga till grund för evenemanget och bifogas ansökan
 • En plan för hur varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia kommer att exponeras i förbindelse med evenemanget ska bifogas ansökan
 • En redogörelse över hur arbetet med miljöfrågor ser ut i förbindelse med evenemanget ska bifogas ansökan
 • En redogörelse för hur arbetet med jämställdhetsfrågor ser ut i förbindelse med evenemanget och i den övriga verksamheten ska bifogas ansökan.
 • Staden accepterar inte affischering på annan än därtill avsedd plats, klicka här »

Om kriterierna är uppfyllda handläggs ärendet. Styrelsen för SBR fattar beslut. 

Efter en beviljad ansökan ska SBRs villkor för marknadsföringsinsats i evenemang skriftligen bekräftas av arrangören. Vidare ska arrangören tillsammans med bolaget undersöka möjligheten att marknadsföra evenemanget mot stockholmarna.

Efter genomfört evenemang ska följande redovisningar upprättas och skickas till SBR

 • En ekonomisk slutredovisning av evenemanget
 • Antalet besökare på evenemanget
 • Antalet internationellt ackrediterad media på evenemanget
 • Antalet internationella TV kanaler som sänt från evenemanget 
   

Vill du ansöka om en marknadsföringsinsats i evenemang:
Kontakta SBR, se rutan med kontaktinformation uppe till höger på sidan.

 
Stockholms stads program för evenemang, klicka här »
 
Offentliga handlingar:
Styrelseprotokoll, bilagor och tjänsteutlåtanden finns på Insyn, klicka här »