Steg 3: Ansök om övriga tillstånd

Steg 1: Hitta en plats Steg 2: Ansök hos polisen Steg 3: Ansök om övriga tillstånd

Här hittar du information om olika typer av tillstånd som kan behövas när du ska anordna ett evenemang.

Servera alkohol tillfälligt

Checklista – servera alkohol tillfälligt

 • Ladda ner ansökningsblankett från Stockholms stads webbplats. 
 • Handläggningstid: ca 3 veckor. Vid stora evenemang med flera sökande kan det ta längre tid.
 • Fyll i ansökan och skicka in tillsammans med övriga dokument som måste bifogas (se Stockholm.se).
 • Du får en faktura avseende ansökningsavgiften. Betala inom 2 veckor.
  - Tillfällig servering 1-3 dagar: 4 000 kr.
  - Tillfällig servering 4 dagar eller längre: 5 000 kr.
 • Frågor? Kontakta Tillståndsenheten.

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera alkohol vid ett evenemang behöver du ett serveringstillstånd från Tillståndsenheten på Socialtjänstförvaltningen. Serveringstillståndet beviljas för ett enstaka tillfälle. Övre tidsgräns är 5-7 dagar.

Det är den som ska bedriva serveringen som söker tillståndet. Om flera restauranger ingår i ett evenemang ska var och en ansöka om tillstånd.

Läs om Stockholm stads riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

Ladda ner ansökningsblankett från Stockholms stads webbplats. 

Se vilka övriga dokument som måste bifogas (se Stockholm.se).

Skicka in ansökan och bifoga nödvändiga dokument.

Ansökningsavgift och handläggning

1-3 dagar: 4 000 kr

4 dagar eller längre: 5 000 kr

Avgiften faktureras omgående när ansökan har mottagits. Du måste betala inom två veckor.

Handläggningstiden beräknas till ca 3 veckor. Vid större evenemang med flera sökande bör arrangörerna ännu tidigare kontakta berörda myndigheter för att tillsammans gå igenom förutsättningarna för genomförandet.

Kontaktinformation

Kontakta telefonrådgivningen angående serveringstillstånd.

Tel: 08-508 25 800
E-post: mailto:tillstandsenheten@stockholm.se

Tillståndsenhetens växel: 08-508 25 000

www.stockholm.se/tillstandsenheten

Servera mat

Checklista – servera mat

 • Fyll i ansökan via Livsmedelskontrollens e-tjänst. Du kan även ladda ned anmälningsblanketten  på Stockholms stads webbplats, fyll i och skicka till Livsmedelskontrollen på Miljöförvaltningen. 
 • Var ute i god tid med din ansökan.
 • Du får en faktura på ansökningsavgiften (2 500 kr).
 • Frågor? Kontakta Livsmedelskontrollen (kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen, se nedan).

Servera mat

Om du ska servera livsmedel så ska du kontakta Livsmedelskontrollen på Miljöförvaltningen. De beslutar om livsmedelshanteringen vid ett evenemang ska godkännas eller registreras. De ger dig även information om vilka uppgifter du måste redovisa, avgifter, gällande bestämmelser med mera.

Miljöförvaltningen bedömer ansökan utifrån riskerna som finns vid hantering av livsmedel.

Anmälan gör du enklast via Livsmedelskontrollens e-tjänst.
Du kan även ladda ned anmälningsblanketten  och få mer information på Stockholms stads webbplats.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgift: 2 500 kr

Avgiften betalas mot faktura som skickas ut i samband med att beslutet expedieras.

Ljudnivåer, eldning, avfall, nedskräpning

Miljöförvaltningen besvarar även frågor kring bestämmelser om ljudnivåer och hur ljudkänsligt ett område är, eldning, hushållsavfall, nedskräpning med mera. Kontakta Hälsoskydd för mer information (se nedan).

Kontaktinformation

Jourhavande livsmedelsinspektör   
Tel: 08-508 28 888
Mån 13-16, tis-tors 09-12, 13-16, fre 09-12

Hälsoskydd    

Tel: 08-508 28 900
Mån-tors 08-16, fre 08-15
E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Miljöförvaltningen
Tel: 08-508 28 800
E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljo

Anordna tävling på väg eller vatten

Checklista - tävling på väg eller vatten

 • Ladda ner ansökningsblanketten ”Ansökan om Länsstyrelsetillstånd” på sbf.se
 • Var ute i god tid med din ansökan. Behandlingstid:
  - Tävling på väg inom ett län: 2 månader.
  - Tävling på väg genom flera län: 3 månader.
  - Avstängning av vattenområde: ca 2 månader.
 • Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsen
  - Om tävlingen går inom ett län: 2 300 kr.
  - Om tävlingen går genom flera län: 5 700 kr.
 • Skicka din ansökan till Länsstyrelsen.
 • Frågor? Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Anordna tävling på väg

För tävling eller uppvisning med fordon på väg krävs Länsstyrelsens tillstånd. Som fordon räknas bilar, mc, cyklar, inlines, skidor rullskridskor och liknande.

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor om tävlingen går inom ett län, och 5 700 kronor om tävlingen går genom flera län. Avgiften tas ut för att ansökan ska prövas.

Ansökningsblankett: ladda ner ”Ansökan om Länsstyrelsetillstånd” på sbf.se 

Handläggningstid

Ansökan måste göras minst två månader före första tävlingsdag. Går tävlingen över flera län söker du tillståndet i det län där tävlingen börjar. Tillstånd för flera län måste sökas senast tre månader före första tävlingsdag.

Anordna tävling på vatten

För tävling på vatten söks tillstånd hos polismyndigheten. Inget formellt tillstånd från Länsstyrelsen krävs, men ibland kan Länsstyrelsen behöva meddela sjötrafikföreskrifter om avlysning (avstängning) av ett vattenområde för annan sjötrafik. Ansökan om detta ställs till Länsstyrelsen. Handläggningstid: cirka två månader.

Kontaktinformation

Länsstyrelsen
08-785 40 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Bygglov för evenemang

Checklista – bygglov för evenemang

 • Ladda ner ansökningsblankett för bygglov från Stadsbyggnadskontorets blankettarkiv (under rubriken”Bygga och bo”). Olika blanketter för olika bygglov.
 • Tänk på att ansöka om bygglov i god tid.
 • Skicka din ansökan till Stadsbyggnadskontoret.
 • Frågor? Kontakta Stadsbyggnadskontoret (kontaktuppgifter nedan).

Bygglov för evenemang

Stadsbyggnadskontoret beviljar bygglov för evenemang. Bygglov krävs alltid för vepor och banderoller längs gator och fasader med reklam för kommande evenemang. 
Är evenemanget kortare än ett par veckor, behövs inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter, skyltar med mera.

Ansökan

Tänk på att ansöka om bygglov i god tid. Ladda ner ansökningsblankett från Stadsbyggnadskontorets blankettarkiv. De nämnda blanketterna finns under rubriken ”Bygga och bo”.

Observera att olika blanketter gäller beroende på vad du söker bygglov för.

Köp av kartor

För en evenemangsarrangör är det viktigt att kunna lämna ifrån sig en bra skiss över evenemangsområdet i samband med tillståndsansökan. Via Stadsbyggnadskontoret kan du köpa utdrag ur olika kartserier i PDF-format. Det gäller baskartan, stadskartan, tätortskarta Stockholms län och skalriktig flygbild över Stockholm. Du anger själv det område som ska ingå i kartutdraget.

Gå till Stadsbyggnadskontorets e-butik

Kontaktinformation

Stadsbyggnadskontoret
Tel: 08-508 26 000
www.stockholm.se/sbk

Hantering av brandfarliga ämnen

Checklista – hantering av brandfarliga ämnen

 • Ladda ner ansökningsblankett för brandfarligt ämne från brandförsvarets dokumentcenter. Välj mellan ansökan för längre tid än 2 månader och ansökan för till och med 2 månader.
 • Var ute i god tid med din ansökan.
 • Frågor? Kontakta Stadsbyggnadskontoret eller Stockholms Brandförsvar (kontaktuppgifter nedan).

Hantering av brandfarliga ämnen

Om du kommer att hantera brandfarlig vara vid ett evenemang som pågår i högst två månader ska du anmäla det direkt till Stockholms Brandförsvar. Brandförsvarets roll är att bedöma och verka för en rimlig säkerhet vid tillställningar och sammankomster.
För längre evenemang ansöker du om tillstånd från Stadsbyggnadskontoret.

Läs mer om gasolhantering på allmän plats utomhus på www.storstockholm.brand.se

Anmälan

Ladda ner ansökningsblanketten här.

Var ute i god tid med din ansökan.

Kontaktinformation

Storstockholms Brandförsvar
Tel: 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se
www.storstockholm.brand.se

Stadsbyggnadskontoret
Tel: 08-508 26 000
www.stockholm.se/sbk