Steg 1: Hitta en plats

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Checklista

  • Hitta en plats eller arena för ditt evenemang.
  • Kontakta markägaren för platsen/arenan och diskutera evenemanget.
  • Säkerställ med markägaren att:
    - Platsen är tillgänglig den tidsperiod som evenemanget ska äga rum.
    - Ditt upplägg följer eventuella lagar och regler för platsen/arenan i fråga.
  • Om ovanstående punkter är ok så kan du boka platsen och gå vidare till steg 2.

Har du hittat en arena eller annan lämplig plats för ditt evenemang? Kontakta markägaren för att diskutera evenemanget.

Följer evenemanget lagar och regler för platsen/arenan? Är platsen tillgänglig den tidsperiod som evenemanget ska äga rum?  Det är viktiga frågor till markägaren.

Kommunal mark – gå vidare till steg 2

Om det gäller kommunal mark, kan du gå vidare till steg 2. Det ingår nämligen i polisens bedömning att tillfråga den kommunala myndighet som förvaltar marken.

Å andra sidan slipper du slösa tid och energi om du kollar själv huruvida platsen är ledig och om evenemanget följer lagar och regler för platsen.

Mark som inte ägs av kommunen

Om ditt evenemang ska arrangeras på annan mark än kommunens bedömer polisen bara ansökan utifrån säkerhet, ordning och trafik. Det kan innebära att du som evenemangsarrangör kan få ett polistillstånd utan att markfrågan är löst. Börja därför alltid med att kontakta markägaren!

Gå vidare till steg 2