Tillståndsguiden

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Planerar du ett evenemang? Vi tar dig igenom de olika stegen för att söka tillstånd. Här hittar du information, kontaktuppgifter och annat som underlättar din ansökan.

Checklista

 • Hitta en plats eller arena för ditt evenemang.
 • Kontakta markägaren för platsen/arenan och diskutera evenemanget.
 • Säkerställ med markägaren att:
  - Platsen är tillgänglig den tidsperiod som evenemanget ska äga rum.
  - Ditt upplägg följer eventuella lagar och regler för platsen/arenan i fråga.
 • Om ovanstående punkter är ok så kan du boka platsen och gå vidare till steg 2.

Läs utförlig version

Checklista

 • Var ute i god tid med din ansökan. Behandlingstid ca 2-4 veckor.
 • Betala in handläggningsavgiften till Polisen (pg 184774-8 eller bg 5363-7245)
  - Allmänna sammankomster (exempelvis konserter): 250 kr.
    Offentliga tillställningar: 700 kr.
    Användande av offentlig plats: 700 kr.
  - Spara eller skriv ut kvittot från inbetalningen (detta bifogas i ansökan).
  - Handläggningen påbörjas först när avgiften är betald.
 • Skaffa en ansökningsblankett. Beställ per telefon eller ladda ner:
  - Ansökan om tillstånd – Allmän 
  - Ansökan om tillstånd - Musikevenemang 
 • Se till att fylla i alla detaljer korrekt (felaktiga uppgifter kan leda till att du får ansöka på nytt).
 • Skicka din ansökan till Polisen (via e-post, fax, eller post).
 • När du får polistillståndet, får du även en bilaga med stadens villkor och information om vilken eventuell hyresavgift som tas ut.

Läs utförlig version

Klicka här för att läsa mer om följande tillstånd:

 

 • Servera alkohol tillfälligt
 • Servera mat
 • Anordna tävling på väg eller vatten
 • Bygglov för evenemang
 • Hantering av brandfarliga ämnen