Trafikordningsplaner

Som arrangör för ett evenemang kan förprojekteringsprocessen upplevas komplicerad. Många gånger påverkas trafiken vid genomförande av evenemang och då är det viktigt att göra en noggrann förundersökning och planering så att tillståndsprocessen blir så kort som möjligt.

Halleskogs TA-planer & Etableringar AB

Halleskogs TA-planer & Etableringar AB hjälper till vid förprojektering vid evenemang i Stockholm som förkortar tillståndsprocessen.

Halleskogs sköter nödvändiga tafik- och polistillstånd för gatuavspärrning och omdirigering av trafik. Företaget har goda myndighetskontakter och god kännedom om vad som krävs för ett säkert genomförande av ett event. Halleskogs är en totalleverantör av TA-planer, polistillstånd för etableringar, schakttillstånd, dispenser, APD-planer, för entreprenörer inom ett antal branscher inklusive, bygg, mark, energi, kommunikation, evenemang, m.m.

Halleskogs TA-planer & Etableringar AB
Slottsvägen 9
169 69 Solna

Telefon: 08-25 35 59
Webbplats: www.halleskogs.se