Sergels torg

Exponering på offentliga platser

Här hittar du information om:

  • Fri affischering
  • Cirkusaffischering
  • Stadsklockan
  • Kulturtavlor
  • Kulturaffischering på elskåp och byggplank
  • Stortavlor på husväggar och fasader
  • Telefonkiosker
  • Evenemangsbanér
  • Flaggor

Fri affischering

Som arrangör av evenemang i Stockholm har du möjlighet att affischera kostnadsfritt.

I Stockholm finns av en av nordens största fria affischeringsplatser med totalt 100 fria affischeringsplatser på totalt 200 m². UJCDecaux ansvarar för drift och underhåll av de fria affischeringsplatserna.

Fakta om de fria affischeringsytorna

Det är de befintliga trekantspelarna i innerstaden som bytts ut mot nya tavlor där en sida är avsedd för friaffischering för kultur- och föreningslivet och en eller två ytor nyttjas för kommersiell reklam.

Var finns de fria affischeringsytorna?

Klicka här för att se var de fria affischeringsytorna är placerade »

Cirkusaffischering

Som arrangör av evenemang i Stockholm kan du marknadsföra ditt evenemang på offentlig plats. Ett antal affischeringsplatser för så kallad cirkusaffischering finns utpekade i centrala Stockholm.

Fakta om cirkusaffischering

Ett antal utpekade affischeringsplatser finns centralt i Stockholm vilka bokas med hjälp av ett polistillstånd. Endast dessa platser får användas för den affischering som medgivits i det polistillstånd som dessa villkor medföljer. Affischerna får inte fästas på träd, på belysningsstolpar, stolpar till vägtrafikmärken, broräcken, viadukträcken eller liknande. Affischerna får inte sättas upp genom att en stolpe slås ner i marken.

Affischer och liknande ska utformas och sättas upp på sådant sätt så att de inte kan vålla skada genom att de hindrar eller skymmer sikten för andra trafikanter. Av hänsyn till synskadade ska affischbärarna vara utformade så att de går att känna av med vit käpp. Längst ner mot marken ska det finnas någon form av avbärare ca 20 cm över mark eller bräda i markplanet minst 10 cm hög, om anordningen inte är täckt hela vägen ner till marken. Affischer och liknande ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägtrafikmärken eller andra trafikanordningar.

Skyltanordningen får vara max 140 cm bred och 120 cm hög. De ska utformas som en tvåsidig fristående skylt. Affischerna, två på var sida, får vara max 70 x 100 cm  och ska hållas i vårdat skick.

Vid tillståndstidens slut ska affischer och skyltanordningar tas bort omedelbart.

Stadsklockan

Som arrangör av idrotts- och kulturevenemang i Stockholm kan du marknadsföra ditt evenemang till subventionerat pris på Stadsklockan. Denna reklambärare står alltid i kombination med en klocka och en parkbänk.

Fakta om Stadsklockan

Stadsklockan är placerad på strategiska platser innanför tullarna med totalt ca 60 platser. Affischerna sitter bakom glas i exklusiva vitriner och är bakbelysta. Reklamytan håller formatet eurosize. Format: 118,5x175 cm; Satsyta: 116x171 cm.

Ytorna bokas i perioder om 7 eller 14 dagar.

Var finns Stadsklockan?

Klicka här för att se var Stadsklockan är placerad »

Kontaktuppgifter:

Stadsklockan
Global Agencies AB
Norr Mälarstrand 26
112 20 Stockholm
Telefon: 08-82 97 95
Fax: 08-652 00 80
E-post: info@globalagencies.se
Hemsida: www.globalagencies.se

Kulturtavlor

Som arrangör av kulturevenemang i Stockholm kan du marknadsföra ditt evenemang till subventionerat pris på tavlor placerade på belysningsstolpar.'

Kontaktuppgifter:

Kulturtavlorna
Repslagargatan 17 B
118 46 Stockholm
Telefon: 08-643 02 01
Fax: 08-643 42 46
E-post: info@kulturtavlorna.se
Hemsida: www.kulturtavlorna.se

Fakta om kulturtavlor

Kulturtavlorna är placerade utmed de bäst exponerade belysningsstolparna i centrala Stockholm. Idag nyttjas ca 1 000 stolpar till enkla eller dubbla affischeringsytor. Formatet är det klassiska 70 x 100 och utrymmet är dedikerat för kulturaktörerna och deras evenemang. 

Var finns kulturtavlor?

Kulturtavlorna finns längs vägar, cykelbanor, kommunikationsområden och fokusplatser.

Läs mer om Kulturtavlorna

Kulturaffischering på elskåp och byggplank

83% av stockholmarna i åldern 16-34 år uppfattar budskapen i Kulturaffischerings ramar, enligt statistiskt säkerställd Sifo-undersökning. Marknadsför ditt kulturarrangemang i lagligt uppsatta affischramar (ca 50x70 cm) på stadens elskåp och byggplank. Kulturaffischering erbjuder affischering i Stockholms innerstad genom ett samarbete med bland andra Fortum, Kulturdirekt och Stockholms stad. Affischytorna är öronmärkta för aktiviteter kopplade till kultur, idrott, välgörenhet eller barn/ungdom.

Så funkar det
Du skickar in en pdf med originalet till din affisch. Kulturaffischering sköter sedan allting – tryck, distribution, uppsättning, nedtagning och återvinning.

Läs mer på www.kulturaffischering.se
info@kulturaffischering.se
08-120 472 00

Stortavlor på husväggar och fasader

Marknadsför ditt evenemang i stortavlor/billboards som finns i varierande storlek, de största knappt sex kvadratmeter (280 x 200 cm), på husväggar och fasader. Stortavlorna tillhandahålls av Kulturaffischering och är framförallt tillgängliga för stormotiv (ett motiv som fyller ut hela tavlan) men det finns också möjlighet till exponering med affischer i formatet 70 x 100 cm.

Stortavlorna är jämnt fördelade över Stockholms innerstad på adresser som Sankt Eriksplan, Hantverkargatan, Karlbergsvägen, Grev Turegatan, Folkungagatan, Sankt Eriksgatan, Vasagatan/Centralen, Valhallavägen, Fältöversten, Liljeholmsbron, Rörstrandsgatan, Hornstull med flera.

Affischytorna är öronmärkta för aktiviteter kopplade till kultur, idrott, välgörenhet eller barn/ungdom.

Så funkar det
Du skickar in en pdf med originalet till ditt motiv. Kulturaffischering sköter sedan allting – tryck, distribution, uppsättning, nedtagning och återvinning.

Läs mer på www.kulturaffischering.se
info@kulturaffischering.se
08-120 472 00

Telefonkiosker

Som arrangör av idrotts- och kulturevenemang i Stockholm kan du marknadsföra ditt evenemang till subventionerat pris på utvalda telefonkiosker.

Fakta om telefonkiosker

Affischplatserna är placerade på insidan i 62 av Telias telefonkiosker med olika geografiska lägen i Stockholm. De är bakbelysta och har formatet 100x174 cm. Man kan inte välja att köpa vissa ytor utan det säljs i ett paket, d v s man måste köpa alla 62 ytorna.

Var finns telefonkioskerna?

Klicka här för att se var telefonkioskerna är placerade »

Kontaktuppgifter:

Clear Channel Sverige AB
Östermalmsgatan 87 E
114 87 Stockholm
Telefon: 08-522 400 00
Hemsida: www.clearchannel.se

Evenemangsbanér

Evenemangsbanéren är till för att marknadsföra Stockholms större idrotts- och kulturevenemang. Banéren får användas för evenemang som genomföras i Stockholm som inte bara är av lokalt intresse och vänder sig mot en större mängd människor.

Fakta om banéren

Banéren sätts upp i fästen monterade på belysningsstolpar på ett antal platser i Innerstaden. Sammanlagt finns 76 belysningsstolpar förberedda med fästen, fördelade på 9 olika platser. Varje fäste är avsett för två banér vilket ger 152 banér totalt. Ett evenemang kan nyttja ett eller flera områden i staden. Däremot kan man inte välja enskilda stolpar eller gator inom de olika områdena.Ett banér är 4 x 1 meter. En viss del, dock max 0,5 meter, av varje banér kan användas för sponsorreklam. Ett evenemang får högst använda banéren i 1 månads tid.

För mer information on evenemangsbanéren, klicka här

Kontaktuppgifter:

Trafikkontoret
Box 8311
Besöksadress: Fleminggatan 4
104 20 Stockholm
E-post: skyltning@stockholm.se

Flaggor

Trafikkontoret ansvarar för flaggning på offentlig plats i Stockholms Stad.

Fakta om flaggor

Kontoret har 200 flaggstänger som kan sättas upp på fasta adresser samt 30 st mobila stänger. Samtliga nationsflaggor finns tillgängliga. Om nationsflaggor skall användas gäller allmänna flaggregler.

Flaggning på fasta stänger såväl som transport och montering av mobila stänger samt flaggning på dessa utförs av Trafikkontoret.

Vad kostar det?

Pris för dessa tjänster lämnas på begäran. Kostnaden varierar beroende på antal stänger och dagar som de hyrs ut.

Kontaktuppgifter:

Trafikkontoret
Box 8311
Besöksadress: Fleminggatan 4
104 20 Stockholm
E-post: skyltning@stockholm.se